Prosjektet Markafiske er en storsatsing innenfor fiskeforvaltning og sportsfiske, og ble startet opp våren 2015. For å forbedre kunnskapen om effektene av utsatt ørret, ble det da merket i overkant av 2.000 to- og treårige fisk på settefiskanleggene i Sørkedalen og Bjørkelangen. Disse fiskene er satt ut i en rekke vann rundt om i Oslo og Akershus. I oktober 2015 ble det satt ut ytterligere 450 merkete ørreter i Degernesfjella i Østfold. Til sammen 11 fiskeforvaltningsområder hvor det selges fiskekort, inngår i prosjektet. Formålet er blant annet å få mer kunnskap om gjenfangstene av fisk som settes ut.

Formålet er blant annet å få mer kunnskap om gjenfangstene av fisk som settes ut.

For både å få synliggjort prosjektet og få registrert gjenfangster, og for å motivere befolkningen til å drive sportsfiske, ble det satt i gang en fiskekonkurranse i Oslo og Akershus med utgangspunkt i den merkete fisken. Konkurransen fortsatte i 2016, da også med Degernesfjella i Østfold.


Merkeprosjektet er initiert og igangsatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds fylkeslag i Akershus og Østfold. For Oslos del er det Oslomarkas Fiskeadministrasjon som er samarbeidspartneren i prosjektet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund sentralt har vært en viktig aktør i sportsfiskedelen av satsingen i Oslo og Akershus og fikk på plass den store fiskekonkurransen med premieringene i 2015. Villmarksbutikken på Jessheim leverte premiene og var en viktig samarbeidspartner. I 2016 ble premiene levert av G-MAX på Strømmen.