Fisket i marka i Oslo og Akershus og i Fjella-områdene i Østfold

Vassdragene i Oslo, Akershus og Østfold byr på fantastiske fiskemuligheter. Dette er i et område hvor det bor halvannen million innbyggere. Det er ikke mange hovedstadsområder i verden som har så gode fiske- og øvrige friluftslivsmuligheter som vi har.

 

Fiskearter

I disse tre fylkene finner vi flere enn 30 av ferskvannsfiskeartene og de anadrome fiskeartene (de som vandrer mellom saltvann og ferskvann) vi har i Norge. I de lavestliggende delene av de større vassdragene finnes nesten alle hvitfiskartene vi har. Øyeren, som ligger i Glomma-vassdraget, huser alene 23 forskjellige fiskearter.

I de lavestliggende større vassdragene kan du oppleve spennende fiske etter digre “krokodillegjedder” og stimer av abbor. I strømmende partier i Glomma-vassdraget finner du sprek ørret, harr og stam, mens en rekke karpefisker trives best i de mer stilleflytende områdene. I den mørke årstiden blir laken aktiv, en velsmakende torskefisk som liker den mørke delen av døgnet.

De større skog- og åspartiene utgjør størsteparten av utmarksområdene i de tre fylkene. I Oslo og Akershus kalles områdene gjerne for Marka, i Østfold for Fjella. Her domineres fiskebestandene av ørret og abbor, men det forekommer også en rekke andre arter i forskjellige vann. Både ørret og abbor er interessante sportsfisker og meget gode å spise. Merk likevel at abbor ikke bør spises oftere enn noen ganger i året på grunn av langtransportert tilførsel av kvikksølv.

Skulle du være såkalt “artsfisker”, det vil si en som fisker bevisst etter flest mulig arter, har du gode muligheter for å fylle på artslisten din gjennom fisketurer i Oslo, Akershus og Østfold. Her ser du hvilke ferskvannsfisk og anadrome fiskearter vi vet er registrert i disse områdene:

Abborfamilienabbor, gjørs, hork
Dvergmallefamiliendvergmalle
Flyndrefamilienskrubbe
Gjeddefamiliengjedde
Karpefamilienasp, brasme, flire, gullbust, karuss, laue, mort, stam, suter, sørv, vederbuk, ørekyt
Laksefamilienharr, lagesild, laks, røye, sik, ørret
Loddefamilienkrøkle
Niøyefamilienelveniøye, bekkeniøye
Stingsildfamilientrepigget stingsild, nipigget stingsild
Torskefamilienlake
Ulkefamiliensteinsmett
Ålefamilienål

 

I tillegg kan det nevnes at det finnes ferskvannskreps en del steder.

 

Fiskeforvaltningen

Fisket i disse områdene er stort sett godt organisert, så fiskerne har enkel adgang til å drive sportsfiske i alle sine forskjellige former. Her kan du svinge fluestanga på jakt etter de vanskeligste ørretene, du kan drive tradisjonelt eller moderne meitefiske, du kan dorge etter storfiskene i de større innsjøene, og mye mer.

Fiskeforvaltningen er organisert i en rekke forskjellige områder som selger fiskekort. Det er alt fra enkeltvann til store områder. De to største forvaltningsenhetene er områdene som Oslomarkas Fiskeadministrasjon har hånd om i de nærmeste skogområdene rundt Oslo, og Aurskog–Høland Fiskeadministrasjon, som forvalter fisket og selger fiskekort for de aller fleste lokaliteter i Aurskog-Høland kommune øst i Akershus. Midtre Degernes Grunneierlag i Østfold forvalter 25 ørretvann og totalt 130 vann, tjern og pytter – overraskende mange med fisk.

 

Fiskeregler

Fiskereglene varierer en del fra område til område i dette distriktet. Overalt er det tillatt med stangfiske fra land og vanlig isfiske om vinteren. Mange steder er det også tillatt å fiske fra båt, da ofte i de litt større innsjøene.

I noen områder er fisket spesielt tilrettelagt og differensiert med hensyn til fiskemetoder, for eksempel i noen lokaliteter som Oslomarkas Fiskeadministrasjon forvalter. Der finnes vann hvor det kun er tillatt med fluefiske, spesielle meitefiskevann, egne båtfiskevann og så videre.