Markafiske-konkurransen startet 1. juni 2015 med premietrekninger hver uke og en større trekning i juni, juli og august. Alle ørretfangster ga premiesjanser, og ørret merket med grå eller blå «tag» ga ekstra stor vinnersjanse. Premiene i 2015 ble levert av Villmarksbutikken på Jessheim, og inkluderte fiskebrille til alle som fikk merket fisk, fiskesnelle i ukespremier og flotte gavepakker i månedspremier. Totalt deltok 250 sportsfiskere i alle aldere gjennom sommermånedene 2015, og av dem fikk 48 en ukespremie og 15 en månedspremie. 450 fisk ble registrert, hvorav 299 var merket.

Hele familien syntes det var helt greit å få en Savage Gear back-boat kano med el-motor, ekkolodd og annet utstyr. Fra venstre: Den heldige månedsvinner Morten Lindvik, Kaja og Hanna, og Nina Hauger.
Hele familien syntes det var helt greit å få en Savage Gear back-boat kano med el-motor, ekkolodd og annet utstyr. Fra venstre: Den heldige månedsvinner Morten Lindvik, Kaja og Hanna, og Nina Hauger.
Lasse og Vegard Johansen med ikke mindre enn 7 ørret og 9 abbor!
Lasse og Vegard Johansen med ikke mindre enn 7 ørret og 9 abbor!
Roar Hansen, Tor Olav Kvist, Vegard Johansen og Mona Ødegård var ukesvinnere tidlig i konkurransen.
Roar Hansen, Tor Olav Kvist, Vegard Johansen og Mona Ødegård var ukesvinnere tidlig i konkurransen.

Konkurransen fortsatte igjen for fullt fra juni 2016 etter lav fiskeaktivitet gjennom høsten og vinteren. Fra juni og ut september hadde vi premietrekninger to ganger i måneden, denne gang med premier fra G-MAX på Strømmen. To komplette fiskestenger og et «Fisherman’s toolkit» ble delt ut hver gang, og på slutten av sesongen ble det trukket ut fem vinnere som fikk hvert sitt gavekort på kr 4000 på G-MAX.

Vi forventet et lavere antall registreringer av merket fisk enn året før fordi fiske og naturlig dødelighet hadde redusert antallet merkete fisk ute i vannene. Fra september 2015 til september 2016 ble det registrert 97 fangster, hvorav 44 var merket. I alt 55 sportsfiskere deltok, og 27 av dem mottok premie fra G-MAX. For å få data på de siste merkete fiskene som er igjen, har vi fra høsten 2016 utlovet gavekort på kr 300 for hver nye registrering av merket fisk. Dette fortsetter til vi gjør prøvefiske og avslutter konkurransen på sensommeren 2017.

Noen av vinnerne i 2016. Bak fra venstre: Svein Tore Sørensen  og Morten Mølster. Foran fra venstre: Tonje Benedicte Hosking, som henter for samboeren Bjørnar Bjørkevoll, Aasmund Brustad, Mario Cocozza og representanten for G-MAX, Carl Espen Nergaard.
Noen av vinnerne i 2016. Bak fra venstre: Svein Tore Sørensen og Morten Mølster. Foran fra venstre: Tonje Benedicte Hosking, som henter for samboeren Bjørnar Bjørkevoll, Aasmund Brustad, Mario Cocozza og representanten for G-MAX, Carl Espen Nergaard.
Denne ørreten ble tatt av Mats Steinseth ved Kroktjern på Romeriksåsen.
Denne ørreten ble tatt av Mats Steinseth ved Kroktjern på Romeriksåsen.