I disse vannene er det satt ut merket ørret:

OFA:
Store Tryvann, Skomakertjern, Kobberhaugtjern
RFA, Gjerdrum JFF:
Gjerdrumsgjermenningen, Gjermåa ved Myrgrufossen, Rundtjern, Dretnetjern, Mastetjern, Buvatn, Spikertjern, Langvann, Nordre Skutetjern
RFA, Holter JFF:
Vestre Buvatn, Østre Buvatn, Trestikka, Hylliputtene, Gressakerputtene, Bellrottjern, Tjerntjern, Store Skjellbreia, Vardåstjern, Helletjern, Flatnertjerna, Abbortjern, Guriputten, Magnhildputten, Engelstadtjernet, Djupøyungen, Gjevtjernet
RFA, Nannestad JFF:
Bjertnessjøen, Råbjørn, Fagertjern, Grimstjern, Tollevtjern, Dalstjernet
RFA, Nittedal og Hakadal SJFF:
Kløyvningstjernet, Kolsjøen, Guritjern, Damsortungen, Hakkimtjernet, Lauvtangen, Kroktjernet, Søndre Tvekjelleren, Nordre Tvekjelleren, Malerputten, Grønnputt, Store Elsjø, Svartvann, Søndre Bakkholtjern, Nordre Bakkholtjern, Snellingen, Guritjern, Kroktjern, Sølvtjern, Steinsortungen
Bjerke JFF:
Honsjøen, Storvikka
Hurdal JFF:
Opperudtjenn, Nordtjenn, Heggetjenn, Damtjenn, Bergevatnet, Bjørtjenn
Eidsvoll fiskesamvirke:
Rakkertjenn, Kinna, Byfella, Krafttjennet, Utsjøen
Øststranda JFF:
Sagstusjøen
Udnes JFF:
Vesletjennet, Finnholtsjøen/Vaskesjøen
Fet JFF:
Varsjøen
Rælingen JFF:
Myrdammen, Gryta, Ramstadsjøen, Fiskelausa
Aurskog–Høland fiskeadministrasjon:
Damtjern, Nedre Rortjenn, Abbortjern, Djuptjern/Høltjern, Breisjøen
Midtre Degernes grunneierlag:
Nedre/Søndre Hivann, Øvre Sandvann, Laksen